ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

1 128 2566

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 535
This week 8776
This month 73537
All days 785579
Today30-11-2023

 

S 600563747

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชาคมราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักดิจิทัลกราฟิก Visual Effect

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักดิจิทัลกราฟิก Visual Effect

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักดิจิทัลกราฟิก Visual Effect ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี Mr.Parimal Sundhwar และ Mr.Anand Kumar Verma จาก White Apes Digital…
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ครบรอบ 85 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ครบรอบ 85 ปี

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเจริญพระพุทธมนต์ และถวานภัตตาหารเพล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ครบรอบ 85 ปี ในการนี้ได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหาร และครู นายกสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และนายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ณ อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการฯ โดยมี พลตรี วันชนะ สวัสดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้คนในชาติ มีจิตสำนึก และหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ…
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ

โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธีโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกรรณิกา มงคลทวีรักษ์ ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาราชบุรี มาให้ความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษา และครู จำนวน 80 ท่าน ณ ห้องประชุมตะนาวศรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการดังต่อไปนี้ 1. เพื่อพัฒนาองค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ให้เป็นองค์การนักวิชาชีพมาตรฐานดีเด่น 2. เพื่อให้คณะกรรมการชมรมวิชาชีพฯ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มีความเป็นผู้นำพร้อมที่จะปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมาย 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภายในองค์การ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี …

อ่านทั้งหมด

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน
  4. ข่าวงานทะเบียน

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด  

 
squid.conf 
squid
โปรแกรม appserv-win32-2.5.5
โปรแกรม Time server
โปรแกรม scan virus AVG
Ad-aware 6 โปรแกรมที่คอยตรวจ ว่ามีการบุกรุกจากโปรแกรม Hacker ช่วยปกป้องเครื่องของท่านได้
ภาพถ่ายคณะผู้บริหาร
 
รายงานการฝึกงาน
หนังสือรับรองการฝึกงานระดับ ปวส.
หนังสือรับรองการฝึกงานระดับ ปวช.
รูปเหรียญองค์พระวุษณุ
แบบพัฒนาสถานศึกษาปี 2553-2554
  1. ปกแบบพัฒนาสถานศึกษา
  2. คำนำ สารบัญ แผนสถานศึกษา 2554
  3. แผนสถานศึกษาปี 2554
แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี
แบบฟอร์มรายงานการเข้าชั้นเรียน
แบบประเมิน ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2
 
แบบ วฐ.1แบบ วฐ. อศ.1 , บันทึกส่งผลงานวิชาการ
ปกและสันแฟ้นประเมินด้านที่ 1 และ 2 สันแฟ้ม  |  ปก
Powerpoint การวิเคราะห์ข้อสอบ
โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA (ปรนัย)
เอกสารการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม EVANA
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม B-Indexwin 700 (อัตนัย)
เอกสารการวิเคราะห์ข้องสอบด้วยโปรแกรม B-Indexwin 700
คู่มือการติดตั้งโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ B-Indexwin 700
   
   
   
แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะการรู้สารสนเทศทักษะการรู้สารสนเทศ 2
ทักษะการรู้สารสนเทศ 3เอกสารการประกอบการวิจัยในชั้นเรียนครูสมพรสอนลิง
โครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศและเตรียมการค้นคว้าpowerpoint
แผนการจัดการเรียนการสอน,  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการpowerpointการจัดการเรียนรู้
   
   
   
   

         เอกสารอื่น ๆ 

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566   1148820182

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565  1148820182

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566   1148820182

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

แผนการบริหารความเสี่ยง  

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564  

- แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2566 (วผ.1) 

- แบบรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ(วผ.2) 

- แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอจัดส่งเล่มวิจัย

- แบบรายงานผลการฝึก สผ.2

- ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565

- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565  

- แบบฟอร์มแผนการเรียน  

แบบรายงานเวลาเรียน นักเรียน-นักศึกษา ที่มีเวลาเรียนต่ำกว่า 80% (ขร)   

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

- คู่มือการใช้งาน Google Form 

- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

- แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้น

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯบนเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

- ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

- แบบรายงานการควบคุมภายใน (ปค.4 และ ปค.5)

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2563  

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562  

แผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

 - ตราวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  

Sompong p

command 2

command sar

command 1

command 2

command 3

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง