ระบบรับสมัครออนไลน์

ระบบบริหารจัดการ

RMS201201

210958

p80260

บุคคลออนไลน์

มี 74 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 183
This week 3564
This month 5376
All days 5376
Today24-05-2019

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

280661 Page 001

เอกสารประกอบการสอน วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์
รหัสวิชา 2105 – 2105 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
นายวิโรจน์  กิตติวรปรีดา ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

เอกสารประกอบการสอน

วิชา การทอผ้าพื้นเมือง รหัส2401-2003

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาคหกรรม