ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

1 128 2566

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 1657
This week 4430
This month 12455
All days 678590
Today16-04-2024

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

k.chatee

  บทความวิชาการ เรื่อง Vocational Education and the Production and Development of Workforce in the Future
  นายชุมพล คำเทียน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

6 7 66

  บทความวิชาการ เรื่อง Vocational Learner Skills in the 21 century : The Emphasis on Professional Competence
  นายชุมพล คำเทียน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

k.chatee

  บทความวิชาการ เรื่อง สมรรถนะครูผู้สอนอาชีวศึกษาด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ในยุค 4.0
  นายชุมพล คำเทียน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

เครื่องยนต์เล็กและหลักการทำงาน 
โดย นายอนุชิต เชิงจำเนียร

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

k.chatee

ผลงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์โอทอปประเภทผักกรอบเพื่อสุขภาพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม
นายชาตรี ปันนาผล ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูผลงาน...

เอกสารประกอบการสอน

วิชา การทอผ้าพื้นเมือง รหัส2401-2003

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาคหกรรม