ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

RMS201201

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

บุคคลออนไลน์

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 440
This week 440
This month 440
All days 655507
Today01-06-2020

 11111

 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นำโดยนายเสน่ห์ ศรีวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และคณะครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ในโครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand ๔.๐ โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี และมอบโล่ - เกียรติบัตร แก่สถานศึกษาที่ร่วมนิทรรศการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการแสดงผลงานของโรงเรียน ครูผู้สอน และความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน ในสถานศึกษาของจังหวัดราชบุรี ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒