ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

ทำเนียบรุ่น 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

RMS201201

p80260

บุคคลออนไลน์

มี 101 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 484
This week 1890
This month 44098
All days 257558
Today20-10-2019

IMG 0960

 

วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำสถานศึกษาคุณธรรม เพื่อพัฒนาให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมจะเป็นผู้ขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ โดยมีนายฐิติ ขันธวิธิพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ดังกล่าว และได้รับเกียรติวิทยากร ๒ ท่าน นายสมภพ นาคโขนง ครูวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
และนายพีรวัตร คงสาคร ครูวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี มาบรรยายให้ความรู้แก่ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ทุกแผนกวิชา ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี