ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

RMS201201

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

บุคคลออนไลน์

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 524
This week 524
This month 524
All days 655591
Today01-06-2020

IMG 1387

เช้าวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ลานพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นำโดยนายอานุภาพ ทับศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รับมอบทุนในโครงการทุนการศึกษาของ บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒ โดยมีนักเรียน ที่ประพฤติดี เรียนดี และได้รับทุนดังกล่าวฯ จำนวน ๔ คน ดังนี้ 
๑. น.ส.ศศิธร เชี่ยวอุดมทรัพย์ แผนกวิชาอาหารและ 
โภชนาการ ระดับ ปวช.๑ 
๒. น.ส.ปาณิศรา เผ่าผาง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับ ปวช.๑
๓. นายทวีโชค เสียงเสนาะ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.๑ 
๔. นายพันธวัฒน์ โรจน์ทนงค์ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช.๑