ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

บุคคลออนไลน์

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 1099
This week 7862
This month 55405
All days 622285
Today21-04-2021

DSC02364

 

วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ลานพระวิษณุกรรม
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นำโดยนายชุมพล คำเทียน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มอบถ้วยรางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งที่ ๒๒ ปี ๒๕๖๒ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีมรัมย์ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๒ ทีม จากจำนวนทั้งหมด ๔๕๐ ทีม ดังนี้
๑ .ทีมวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี&เตชอัมพร ได้อันดับที่ ๕ ค่าการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ๑,๑๒๐.๖๗๙ กิโลเมตรต่อน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ ลิตร โดยมีนายนันทิพัฒน์ จำรูญสุข เป็นผู้ขับขี่ ครูสมบูรณ์ ชุนหชัยเป็นผู้ควบคุม
๒. ทีมวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี&เตชอัมพร ๑ ได้อันดับที่ ๗ ค่าการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ๑,๐๕๑.๕๔๔ กิโลเมตรต่อน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ ลิตร โดยมี
นายจีรศักดิ์ นันตะวงษ์ เป็นผู้ขับขี่ ครูบุญเลิศ พวงมาลา เป็นผู้ควบคุม