ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

1 128 2566

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 845
This week 2179
This month 6268
All days 684476
Today03-03-2024

17.12.2563

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ได้จัดการสัมมนาการเรียนการสอนและความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 72 ปี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี