ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

บุคคลออนไลน์

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 546
This week 12333
This month 39420
All days 497405
Today26-02-2021

17.12.2563

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ได้จัดการสัมมนาการเรียนการสอนและความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 72 ปี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี