ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

manual 

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 1365
This week 3086
This month 32822
All days 509849
Today20-09-2021

 

vaccine 1

 

21215

23.3.64 2

 

วันที่ 23-24 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่่อให้นักเรียนนักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ได้รับความรู้และแนวทางในการปฏิบัติตนหลังจากสำเร็จการศึกษา

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์