ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

7 5 2567

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 213
This week 13168
This month 41906
All days 813116
Today21-06-2024

 

S 600563747

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

  วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายขาว ดำสี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และนายอนุชิต เชิงจำเนียร เลขานายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อชี้แจงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ สมาคมผู้ปกครองและครูและสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ให้กับผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}07052567{/gallery}
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติของสถานประกอบการ และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}03052567{/gallery}
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

  วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 พร้อมทั้ง นำนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าพบที่ปรึกษา ณ อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}01052567{/gallery}
ทดสอบความรู้ และสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีประจำปีการศึกษา 2567

ทดสอบความรู้ และสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีประจำปีการศึกษา 2567

  วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร นำโดย นางสาวจันทร์เพ็ญ โชธนานุกูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าทดสอบความรู้ และสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}17022567{/gallery}
โครงการการบริการอาหารและเครื่องดื่มรูปแบบ Cocktaill ภายใต้แนวคิดวัดได้ถ้าใจถึง (ธีมงานวัด)

โครงการการบริการอาหารและเครื่องดื่มรูปแบบ Cocktaill ภายใต้แนวคิดวัดได้ถ้าใจถึง (ธีมงานวัด)

  วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวจันทร์เพ็ญ โชธนานุกูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานเปิด โครงการการบริการอาหารและเครื่องดื่มรูปแบบ Cocktaill ภายใต้แนวคิดวัดได้ถ้าใจถึง (ธีมงานวัด) โดยมี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมตะนาวศรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}16022567-1{/gallery}
โครงการ Kick off “ราชบุรีร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ Kick off “ราชบุรีร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ชุมพล คำเทียน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นำคณะครู และนักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วม โครงการ Kick off “ราชบุรีร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ปล่อยขบวนรถจักยายยนต์ พร้อมสวมหมวกนิรภัย ทั้งผู้ขับขี่…

อ่านทั้งหมด

  1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ข่าวรับสมัครงาน

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด  

         เอกสารอื่น ๆ 

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567   1148820182

แผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5ปี (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)   1148820182

วารสารภาคกลาง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2   

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ภาคเรียนที่ 1-2566

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ภาคเรียนที่ 2-2565

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ภาคเรียนที่ 1-2565

รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ภาคเรียนที่ 2-2564

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565  

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566   

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

แผนการบริหารความเสี่ยง  

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564  

- แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2566 (วผ.1) 

- แบบรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ(วผ.2) 

- แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอจัดส่งเล่มวิจัย

- แบบรายงานผลการฝึก สผ.2

- ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565

- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565  

แบบรายงานเวลาเรียน นักเรียน-นักศึกษา ที่มีเวลาเรียนต่ำกว่า 80% (ขร)   

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

- คู่มือการใช้งาน Google Form 

- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

- แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้น

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯบนเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

- ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

- แบบรายงานการควบคุมภายใน (ปค.4 และ ปค.5)

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2563  

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562  

แผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

 - ตราวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  

Sompong p

command 2

command sar

command 1

command 2

command 3

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง