ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

manual 

command covid

ทำเนียบรุ่น 1

edc

command

 command

command 1

ระบบบริหารจัดการ

 command 02 1

command 02

command 03

210958

2 from the sufficiency economy 18 05

p80260

asset 1402x

บุคคลออนไลน์

มี 46 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

MIS-VEIC 4

 Username
 Password
   
สถิติการเข้าชม
Today 1173
This week 1173
This month 116609
All days 892839
Today28-01-2023

 

kitiyapha

 

MOESAFTYCENTER

กิจกรรมบริการพัฒนา (Top Up) บริการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

กิจกรรมบริการพัฒนา (Top Up) บริการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

  วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี พร้อมด้วยนายบุญเลิศ พวงมาลา หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นางสาวนาขวัญ จันทร์จำรัส หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และนายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมส่งมอบโลโก้ผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมบริหารพัฒนา (Top Up) บริการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับนางธนาภรณ์ ชนะบวรบุตร เจ้าของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของน้ำเพชรเบเกอรี่ Home made ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และนางสาววิภาดา โควินท์…
พิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธ์ุปลา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566

พิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธ์ุปลา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566

  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นำโดย ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวอวยพรให้กับประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปีการศึกษา 2565

การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปีการศึกษา 2565

  วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึษา นำโดย ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อคัดเลือกตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมฯ ณ อาคารจิตรภักดี…
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

  วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา นำโดย ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก นางพชรมน ศุภภภิรมย์ อดีตผู้อำนวยการ ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และนางสาวปิติณัช พุกอ่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ณ ห้องประชุมตะนาวศรี…
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

  วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู นำโดย ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี กับ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี {gallery}25082565-1{/gallery}
บมจ.เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในโครงการ Excellent model school รุ่น 6 ปีการศึกษา 2565

บมจ.เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในโครงการ Excellent model school รุ่น 6 ปีการศึกษา 2565

  วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 บมจ.เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในโครงการ Excellent model school รุ่น 6 ปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา นำโดย ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานในพิธี จำนวน 5 ทุน ณ ห้องประชุมตะนาวศรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี {gallery}25082565{/gallery}

อ่านทั้งหมด

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน
  4. ข่าวงานทะเบียน

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด  

         เอกสารอื่น ๆ 

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565   1148820182

แผนการบริหารความเสี่ยง  1148820182

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564  

- แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2566 (วผ.1) 

- แบบรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2565 (วผ.2) 

- แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอจัดส่งเล่มวิจัย

- แบบรายงานผลการฝึก สผ.2

- ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565

- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565  

- แบบฟอร์มแผนการเรียน  

แบบรายงานเวลาเรียน นักเรียน-นักศึกษา ที่มีเวลาเรียนต่ำกว่า 80% (ขร)   

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

- คู่มือการใช้งาน Google Form 

- แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

- แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้น

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯบนเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

- เครื่องมืองานประกันสำหรับสาขาวิชา (ฉบับปรับปรุง)

- เครื่องมืองานประกันสำหรับหัวหน้างาน (ฉบับปรับปรุง)

- เครื่องมือประกันคุณภาพสำหรับหัวหน้าแผนก

- รายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองส่วนบุคคลของครูผู้สอน

- รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ(ตะไบ)ระดับอศจ.

- ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

- แบบรายงานการควบคุมภายใน (ปค.4 และ ปค.5)

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2563  

รายการผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562  

แผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

คู่มืองานการค้า

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

- คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่ราชการประจำปีการศึกษา 2562

- ตราวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  

- ประกาศการตรวจซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

- แบบฟอร์ม คอศ.2  

คู่มือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรณนะ

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

- คู่มือ ID PLAN

Sompong p

command 2

command sar

command 1

command 2

command 3

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง